Projektafdelingen

Dansk Tavle Teknik A/S

 

Morten Drejer

Projektansvarlig

 

mail: md@eltavler.dk

Dir. 49 25 22 53

Dansk Tavle Teknik A/S

 

Morten Pedersen

Projektansvarlig

 

mail: mp@eltavler.dk

Dir. 49 25 22 45

Dansk Tavle Teknik A/S

 

Michael G. Pedersen

Projektansvarlig

 

mail: mgp@eltavler.dk

Dir. 49 25 22 47

Dansk Tavle Teknik A/S

 

Henning Thomsen

Projektansvarlig

 

mail: ht@eltavler.dk

Dir. 49 25 22 51


 

Dansk Tavle Teknik A/S
 

Søren Uffe Andersen

Projektansvarlig


 

mail: su@eltavler.dk

Dir. 49 25 22 48


 

Dansk Tavle Teknik A/S
 

Lars-Bo Sonne Eriksson

Projektansvarlig


 

mail: ls@eltavler.dk

Dir. 49 25 22 52
 

 

Dansk Tavle Teknik A/S

 

Barbara Ellegaard

Teknisk designer & kontorassistent

 

mail: be@eltavler.dk

Dir. 49 25 22 49

 

Dansk Tavle Teknik A/S

 

Mette Jensen

Kontorassistent

 

mail: mj@eltavler.dk

Dir. 49 25 22 49

 

 


Kontakt: Tilbudsafdelingen - Serviceafdelingen - Regnskabsafdelingen

Dansk Tavle Teknik A/S
Industrivej 11
3000 Helsingør

Tlf.: 49 26 67 68
Fax: 49 26 69 71

dtt@eltavler.dk

 

Døgnvagt tlf.:

40 16 78 14
40 18 28 71
29 61 67 10
24 65 44 19
21 60 76 74

Dansk Tavle Teknik A/S - Industrivej 11, 3000 Helsingør - Tlf.: (+45) 49 26 67 68 - Fax: (+45) 49 26 69 71 - E-mail: dtt@eltavler.dk